دانشگاه آزاد اسلامی صفادشت

دانشگاه آزاد اسلامی صفادشت

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی صفادشت در آرمانگر عضو هستند که ۲۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی صفادشت در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 27 درصد از البرز، 5 درصد از قزوین، 5 درصد از آذربایجان شرقی، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۶۴%
۶۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی صفادشت در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۶۸%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد EMBA
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۴%
۳۴ %