روناک نصرتی

روناک نصرتی

کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی

۱۹ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
سرپرست فروش
رامند مجار
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی صفادشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی صفادشت
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۱
ویراستاری
جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
سرپرست فروش
رامند مجار
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
مدیر دفتر
چکاد نواندیشان طرح (چکاد بام)
یک سال اخیر باتوجه به فعالیت جدید شرکت در خصوص بام سبز علاوه بر موقعیت شغلی ثابت به عنوان سرپرست بازاریابی در کنار تیم بازاریابی فعالیت داشتم
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات