دانشگاه آزاد اسلامی فردوس

دانشگاه آزاد اسلامی فردوس

Islamic Azad University of Ferdos

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان جنوبی
شهر
فردوس
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی فردوس در آرمانگر عضو هستند که ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۹%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی فردوس در آرمانگر عضو هستند که ۴۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خراسان جنوبی، 31 درصد از خراسان رضوی، 8 درصد از اصفهان، 8 درصد از تهران، 8 درصد از سیستان و بلوچستان، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۴۶%
۴۶%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۱%
۳۱%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی فردوس در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۴%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد کشاورزی آبیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
دکترا مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی آموزش ابتدایی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %