دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان

دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان

Islamic Azad University of Folavarjan

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
فلاورجان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان در آرمانگر عضو هستند که ۹۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸%
زن بیش از ۱۰ نفر ۹۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان در آرمانگر عضو هستند که ۸۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 8 درصد از خوزستان، 8 درصد از چهارمحال و بختیاری، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
بیش از ۱۰ نفر
۸۳%
۸۳%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان در آرمانگر عضو هستند که ۴۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۲%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی زیست شناسی بیوتکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی زیست شناسی بیوشیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد تغذیه بیوشیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی دامپزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %