دانشگاه آیت الله العظمی حائری میبد

دانشگاه آیت الله العظمی حائری میبد

Meybod Haeri University

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
ایزدخواست
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آیت الله العظمی حائری میبد در آرمانگر عضو هستند که ۸۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۸۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آیت الله العظمی حائری میبد در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 27 درصد از یزد، 9 درصد از چهارمحال و بختیاری، 9 درصد از آذربایجان شرقی، 9 درصد از تهران، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۴۵%
۴۵%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آیت الله العظمی حائری میبد در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۷%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد الهیات فلسفه و حکمت اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد ایرانشناسی فرهنگ،آداب و رسوم و میراث فرهنگی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ایرانشناسی فرهنگ،آداب و رسوم و میراث فرهنگی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی اقتصاد نظری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %