مرکز آموزش علمی کاربردی بندر انزلی

مرکز آموزش علمی کاربردی بندر انزلی

Center of Applied Science and Technology Bandaranzali

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی بندر انزلی در آرمانگر عضو هستند که ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۹%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی بندر انزلی در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از گیلان، 8 درصد از هرمزگان، 8 درصد از تهران، 8 درصد از مازندران، 8 درصد از کرمانشاه، 8 درصد از آذربایجان شرقی، 8 درصد از البرز، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۵۴%
۵۴%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی بندر انزلی در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۲%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی فناوری تجهیزات بنادر
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مدیریت لجستیک بنادر
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حقوق قضایی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حقوق ثبت اسناد و املاک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی هنر گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %