مرکز جامع علمی کاربردی خرم آباد

مرکز جامع علمی کاربردی خرم آباد

Center of Applied Science and Technology Khorram abad

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
لرستان
شهر
خرم آباد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی خرم آباد در آرمانگر عضو هستند که ۳۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی خرم آباد در آرمانگر عضو هستند که ۸۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از لرستان، 5 درصد از کرمانشاه، 5 درصد از البرز، 5 درصد از آذربایجان شرقی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
لرستان
بیش از ۱۰ نفر
۸۴%
۸۴%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی خرم آباد در آرمانگر عضو هستند که ۸۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی MBA فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی مکانیک تراشکاری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT طراحی صفحات وب
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی MBA فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی علوم کامپیوتر سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸ %