موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی مشهد

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی مشهد

Mashhad Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی مشهد در آرمانگر عضو هستند که ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی مشهد در آرمانگر عضو هستند که ۸۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 9 درصد از آذربایجان شرقی، 9 درصد از فارس، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۸۲%
۸۲%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی مشهد در آرمانگر عضو هستند که ۹۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۹۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی مهندسی فناوری صنایع غذایی صنعت شیرینی و شکالات
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانه
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی متالوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %