موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رسام

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رسام

Rasam Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
البرز
شهر
کرج
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رسام در آرمانگر عضو هستند که ۱۰۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند مرد هستند
زن بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رسام در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از البرز، 24 درصد از تهران، 12 درصد از آذربایجان شرقی، 6 درصد از قزوین، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۵۹%
۵۹%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رسام در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۹%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی شهرسازی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی معماری نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد معماری نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی گرافیک کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %