موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی

Rodaki Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مازندران
شهر
تنکابن
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 23 درصد از مازندران، 15 درصد از مرکزی، 15 درصد از گیلان، 8 درصد از چهارمحال و بختیاری، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی در آرمانگر عضو هستند که ۴۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳ %
کاردانی بانکداری اموربانکی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی شیلات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی کشاورزی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد صنایع غذایی تکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱ %