موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پاسارگاد

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پاسارگاد

Pasargad Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
شیراز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پاسارگاد در آرمانگر عضو هستند که ۳۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پاسارگاد در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از فارس، 11 درصد از خوزستان، 11 درصد از تهران، 5 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 5 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۶۳%
۶۳%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پاسارگاد در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱ %