موسسه آموزش عالی کمال الملک

موسسه آموزش عالی کمال الملک

Kamalolmolk Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | غیر انتفاعی
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مازندران
شهر
نوشهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی کمال الملک در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%
زن بیش از ۱۰ نفر ۷۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی کمال الملک در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 13 درصد از آذربایجان غربی، 6 درصد از مازندران، 6 درصد از گیلان، 6 درصد از همدان، 6 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۶۳%
۶۳%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی کمال الملک در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی طراحی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد هنر ارتباط تصویری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری و منطقه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کاردانی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد معماری نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی طراحی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی شهرسازی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %