شفق ثابت مهر

شفق ثابت مهر

کارشناسی ارشد هنر ارتباط تصویری

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
مدیر تبلیغات
شرکت تجارت بین الملی یاس جهان
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی کمال الملک
تحصیلات
موسسه آموزش عالی کمال الملک
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد هنر ارتباط تصویری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر تبلیغات
شرکت تجارت بین الملی یاس جهان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
طراح ارشد گرافیک
چاپ سبحان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
طراح گرافیک
چاپ دانشجو
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات