پردیس فارابی دانشگاه تهران قم

پردیس فارابی دانشگاه تهران قم

Farabi Campus of University of Tehran

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | سایر
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قم
شهر
قم
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از پردیس فارابی دانشگاه تهران قم در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از پردیس فارابی دانشگاه تهران قم در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 18 درصد از البرز، 9 درصد از گلستان، 9 درصد از مازندران، 9 درصد از آذربایجان غربی، 9 درصد از چهارمحال و بختیاری، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴۵%
۴۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از پردیس فارابی دانشگاه تهران قم در آرمانگر عضو هستند که ۹۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۹۱%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی ارشد MBA استراتژی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد MBA منابع انسانی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %