دانشگاه فنی حرفه ای رشت

دانشگاه فنی حرفه ای رشت

Technical and Vocational University of Rasht

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
گیلان
شهر
رشت
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای رشت در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای رشت در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از گیلان، 21 درصد از قزوین، 21 درصد از تهران، 14 درصد از البرز، 7 درصد از زنجان، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای رشت در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶۴%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی نساجی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی تاریخ عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی نقشه کشی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی مهندسی برق صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳ %