سیامک محمدی

سیامک محمدی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

۸ارتباط ۱مهارت
اردبیل | اردبیل
مدیر
گیاهان دارویی اندیشه سلامت سبلان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
مدارک و گواهی‌نامه ها
ثبت اختراع
اداره کل ثبت مالکیت های صنعتی
73201
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
مدیر
گیاهان دارویی اندیشه سلامت سبلان
تولید کننده انواع محصول دانش بنیان در حوزه داروهای گیاهی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات