حسین اکبریان

حسین اکبریان

دیپلم ریاضی و فیزیک

۰ارتباط ۱مهارت
هرمزگان | بندرعباس
مسئول صادرات و واردات
کارگزاری روشنی
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم ریاضی و فیزیک
تجارب کاری
۱۳۸۲ اکنون
مسئول صادرات و واردات
کارگزاری روشنی
ترخیص کالا از اسکله شهید رجایی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
مشاور امور گمرکی و ترخیص کالا از گمرکات کشور