آرش مهرگان

آرش مهرگان

کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر سیستمهای کامپیوتری به صورت شخصی و بدون فروشگاه

۰ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
تکنسین تعمیرات کامپیوتر
مرکز فروش , ارتقا , نصب و مجری قرار دادها . شرکت افق ایرانیان
کارشناسی ارشد دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
تحصیلات
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر سیستمهای کامپیوتری
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
تکنسین تعمیرات کامپیوتر
مرکز فروش , ارتقا , نصب و مجری قرار دادها . شرکت افق ایرانیان
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
آموزش موسیقی و آهنگسازی