مهدی نجفی

مهدی نجفی

کارشناسی مهندسی رباتیک

۰ارتباط ۰مهارت
زنجان | زنجان
کارشناسی دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی رباتیک
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات