دانشگاه زنجان

دانشگاه زنجان

Zanjan University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
زنجان
شهر
زنجان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه زنجان در آرمانگر عضو هستند که ۵۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۴۹%
زن بیش از ۵۰ نفر ۵۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه زنجان در آرمانگر عضو هستند که ۳۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از زنجان، 19 درصد از تهران، 8 درصد از آذربایجان شرقی، 8 درصد از البرز، 4 درصد از آذربایجان غربی، و ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
زنجان
بیش از ۵۰ نفر
۳۷%
۳۷%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۱۹%
۱۹%
آذربایجان شرقی
بیش از ۱۰ نفر
۸%
۸%
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۸%
۸%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۲۴%
۲۴%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه زنجان در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۵۲%
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۴۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد فیزیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد کشاورزی خاکشناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی روستایی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۸۲%
۸۲ %