حمید عالی نژاد

حمید عالی نژاد

کارشناسی مدیریت دولتی

۴ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
حسابدار
دانشگاه آزاد
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد ماکو
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد ماکو
۱۳۷۹ - ۱۳۸۳
کارشناسی مدیریت دولتی
تجارب کاری
۱۳۸۵ - ۱۳۹۵
حسابدار
دانشگاه آزاد
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات