ابراهیم پروانه

ابراهیم پروانه

دیپلم

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | ملارد
کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی تهران
تحصیلات
سازمان مدیریت صنعتی تهران
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی مهندسی برق
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
Icdl2
توضیحات