شادمهر حاجیان

شادمهر حاجیان

کارشناسی اقتصاد بازرگانی

۰ارتباط ۱مهارت
مازندران | آمل
مدیر فروش داخلی
آسیاتک
کارشناسی دانشگاه علامه محدث نوری
تحصیلات
دانشگاه علامه محدث نوری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی اقتصاد بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدیر فروش داخلی
آسیاتک
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات