رضا پیشگاهی

رضا پیشگاهی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک جامدات

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | هشتگرد
مدیر کارخانه
شرکت توسعه فنی و مهندسی کارونسر
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک جامدات
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
مدیریت اجرایی
مرکز اموزش ایرانیان
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدیر کارخانه
شرکت توسعه فنی و مهندسی کارونسر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
مدرس دانشگاه علمی کاربردی