سعید زرودی

سعید زرودی

کارشناسی مدیریت فرهنگی و هنری

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
دستیار مدیر امور مالی
برج آوران
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 7 تهران
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 7 تهران
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
مرکز آموزش علمی کاربردی سوانح طبیعی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناسی معماری سایر گرایشها
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 54 تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
دستیار مدیر امور مالی
برج آوران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
انبار داری
تهران دینا
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
در رشته های فوتبال و فوتسال سابقه زیادی دارم چندین دوره مسابقات ورزشی برگزار کردم در شرکت تهران دینا به عنوان کارمند برتر شناخته شدم در شرکت برج آوران در قسمت های مختلف مشغول به کار بودم انفورماتیک کارهای بیمه شرکت و کارهای آموزشی نیز انجام داده ام