علی سلطانی شهباز

علی سلطانی شهباز

مسئول فنی

۰ارتباط ۲مهارت
قم | قم
مسئول فنی
مهراترا پلاست
کارشناسی دانشگاه ملایر
تحصیلات
دانشگاه ملایر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی شیمی کاربردی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مسئول فنی
مهراترا پلاست
مسئول ازمایشگاه و بهداشت
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کاراموزی درشرکت کربن فعال تویسرکان
درجه کارشناسی شیمی کاربردی از دانشگاه ملایر
کااموز
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات