دانشگاه ملایر

دانشگاه ملایر

Malayer University

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
همدان
شهر
ملایر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه ملایر در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۴۵%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۵۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه ملایر در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از همدان، 19 درصد از تهران، 10 درصد از کرمانشاه، 9 درصد از لرستان، 6 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از خوزستان، 5 درصد از کردستان، 5 درصد از البرز، و ۱۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
همدان
بیش از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه ملایر در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۳۶%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد فیزیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی مواد متالوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ریاضی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد کشاورزی مهندسی منابع آب
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی آمار واحتمال
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۷%
۵۷ %