شرمین رحیمی

شرمین رحیمی

کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی صنعتی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناس فروش
تجارت بین الملل خانه سازان مدرن
کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی تهران
تحصیلات
سازمان مدیریت صنعتی تهران
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی صنعتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی
سازمان مدیریت صنعتی
نامه نگاری بازرگانی
۱۳۹۱
زیان انگلیسی
موسسه ملی زبان NIEL
۱۳۸۶
office - photoshop
فرهنگسرای کار
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس فروش
تجارت بین الملل خانه سازان مدرن
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مسئول دفتر مدیر عامل
مهندسی دشت بهساز
تسلط کامل به انجام کلیه امور اداری - تسلط کامل به تهیه و تنظیم اسناد مناقصات خطوط انتقال لوله گاز - مسلط به انجام تمام کارهای صدور ویزا و وقت سفارت
پروژه‌ها
۱۳۹۳
طراحی و ساخت بشقاب ملامین
درجه کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی صنعتی از سازمان مدیریت صنعتی تهران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات