سیدرحیم موسوی

سیدرحیم موسوی

کارشناسی علوم کامپیوتر سیستمهای اطلاعاتی

۱ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | اشنویه
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد مهاباد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد مهاباد
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی علوم کامپیوتر سیستمهای اطلاعاتی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات