هیوا ریاضی فر

هیوا ریاضی فر

کارشناسی IT شبکه های کامپیوتری

۳۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | بوکان
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد بوکان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد بوکان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات