حسین حیدری

حسین حیدری

کاردانی گرافیک چاپ

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه صنعتی سهند
تحصیلات
دانشگاه صنعتی سهند
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی گرافیک چاپ
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات