رضا پویا

رضا پویا

کارشناسی مهندسی شیمی

۰ارتباط ۱مهارت
بوشهر | جم
کارشناس اسناد گارانتی و ثبتی
ایران خودرو
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
۱۳۸۳ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی شیمی
مدارک و گواهی‌نامه ها
تفسیر فیلم های رادیوگرافی لول 2
شرکت کاوشگران باصر تهران
مدرک بین المللی تعمیرات لپ تاپ
خانه صنعت معدن و تجارت شیراز
مدرک پیوند زنی درختان
مدرک پیوند زنی درختان
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مدرک پرورش قارچ
مدرک پرورش قارچ
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناس اسناد گارانتی و ثبتی
ایران خودرو
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
کارمند اداری
کاوشگران باصر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات