دانشگاه آزاد اسلامی گچساران

دانشگاه آزاد اسلامی گچساران

Islamic Azad University of Gachsaran

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کهگیلویه و بویراحمد
شهر
گچساران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی گچساران در آرمانگر عضو هستند که ۲۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۷۸%
زن بیش از ۱۰ نفر ۲۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی گچساران در آرمانگر عضو هستند که ۳۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 22 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 17 درصد از فارس، 12 درصد از تهران، 10 درصد از بوشهر، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
بیش از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰%
کهگیلویه و بویراحمد
بیش از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی گچساران در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۷۵%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۱۷%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی شیمی
بیش از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی مهندسی صنایع تکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی نفت حفاری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد شیمی آلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵ %