حسن عبدولی

حسن عبدولی

کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی: راه و ساختمان

۰ارتباط ۱مهارت
ایلام | ایلام
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اراک
تحصیلات
دانشگاه صنعتی اراک
۱۳۷۸ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات