سینا بختیاری نژاد

سینا بختیاری نژاد

حسابداری بازار کار-جویای کار

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
نصاب و راه انداز تجهیزات
فروشندگی و کار در یک شرکت خصوصی نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی حسابداری بازرگانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدرک فنی و حرفه ای حسابداری
مدرک فنی و حرفه ای حسابداری
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
نصاب و راه انداز تجهیزات
فروشندگی و کار در یک شرکت خصوصی نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه
پروژه‌ها
پروژه های محدود مربوط به خرید و فروش..حقوق و دستمزد و پیمانکاری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
حسابداری بازارکار
توضیحات
با سلام من در حسابداری بازار کار و همینطور کار با نرم افزار های حسابداری و اکسل دارای مهارت و تجربه میباشم و عناوین بازرگانی و حقوق و دستمزد و پیمانکاری و ارسال اظهار نامه های مختلف و صورت معاملات فصلی