نیما رضایی

نیما رضایی

کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات