ابتسام اگیلی

ابتسام اگیلی

کارشناسی حقوق

۵ارتباط ۰مهارت
خوزستان | بندر ماهشهر
مدیر داخلی
مهد کودک
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدیر داخلی
مهد کودک
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
کارشناس پذیرش
ایرانخودرو
۱۳۸۹ - ۱۳۸۹
منشی اداری
بنگاه املاک
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات