رادین شمالی

رادین شمالی

کارشناسی علوم سیاسی حقوق

۰ارتباط ۰مهارت
گیلان | رحیم آباد
کارشناسی دانشگاه گیلان
تحصیلات
دانشگاه گیلان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی علوم سیاسی حقوق
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات