دانشگاه گیلان

دانشگاه گیلان

Gilan University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
گیلان
شهر
رشت
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه گیلان در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۴۴%
زن بیش از ۵۰ نفر ۵۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه گیلان در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از گیلان، 18 درصد از تهران، 9 درصد از البرز، 5 درصد از مازندران، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گیلان
بیش از ۵۰ نفر
۴۸%
۴۸%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۱۸%
۱۸%
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۹%
۹%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۲۰%
۲۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه گیلان در آرمانگر عضو هستند که ۴۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۴۷%
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۴۳%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۶%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۹۶%
۹۶ %