سیروس جلالی

سیروس جلالی

کارشناسی حسابداری بازرگانی

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | سلماس
سرپرست قراردادهای فرعی
توانبخشی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کارشناسی حسابداری بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۸۶ - ۱۳۹۹
سرپرست قراردادهای فرعی
توانبخشی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات