افروز اژدری

افروز اژدری

کارشناسی اقتصاد

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارمند بیمه
بیمه پارسیان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
تحصیلات
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
کارمند بیمه
بیمه پارسیان
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات