قاسم کاظمی

قاسم کاظمی

مامور تست لوازم اندازه گیری

۰ارتباط ۲مهارت
گیلان | رشت
تست لوازم اندازگیری
شهاب برق بندر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مدیریت صنعتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
icdl2
سپید رایانه
۵۵۶۲۱
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
تست لوازم اندازگیری
شهاب برق بندر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
اینجانب آماده خدمت جهت پیشرفت در سازمان و بخش مورد نظر از هر گونه تلاش فروگذاری نکرده و با صدق نیت و متعدانه آماده انجام خدمت در بخش مورد نظر میباشم.