بابک امینی

بابک امینی

کارشناسی ارشد سینما ادبیات نمایشی

۰ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
سردبیر ارشد
خبرگزاری آسیب نیوز
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سوره تهران
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سوره تهران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد سینما ادبیات نمایشی
Hawaii Community College
۱۳۸۱ - ۱۳۸۴
کارشناسی حقوق علوم سیاسی
دانشگاه مزبور به صورت مکاتبه ای و ارتباط استاد با دانشجو فعالیت می نماید.
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۶
اکوتوریسم
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
100
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
سردبیر ارشد
خبرگزاری آسیب نیوز
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
مدیر داخلی
بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی
۱۳۸۴ - ۱۳۹۱
دفتر فنی
شرکت ساراتل ایران
همچنین معاون تدارکات - سرپرست کارگاه و امور حقوقی از جمله سمت های دیگر می باشد
۱۳۸۰ - ۱۳۸۴
مدیر داخلی
دانش گستر ایرانیان
۱۳۷۸ - ۱۳۸۰
کارمند امور اردوهای تیم های ملی
مجموعه ورزشی آزادی تهران
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۱
نشانه شناسی در آثار بی کلام ساموئل بکت
مهارت ها
زبان ها
آلمانی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
مدیریت MBA
مدیر داخلی در دانش گستر ایرانیان
توضیحات