خوشگل و خوشتیپ پسران

خوشگل و خوشتیپ پسران

مدل

۳ارتباط ۰مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۲
مقاله علل پیامدهای حسابداری در جمع بندی اقتصاد
نورالله فرامرزی
در این کتاب ب بیان حقایق اقتصادی و اجتماعی میپردازذ و سود حاصل از نحقق درامدها در جریان روند اشتغال
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دوره حسابداری پیشرفته
کلاس عملی در تهران ب مدت۲ماه جهت پروپزال دانشجویی
توضیحات