آرش جهاندار

آرش جهاندار

لیسانس

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
مؤسس و عضو هیئت مدیره
البرزسازان چهلستون
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم فنی و حرفه ای
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مؤسس و عضو هیئت مدیره
البرزسازان چهلستون
مهارت ها
زبان ها
ارمنی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات