پریسا پژمان راد

پریسا پژمان راد

دکترا مدیریت

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
دکترا دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۳ اکنون
دکترا مدیریت
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات