سهیلا کاوه پیشه

سهیلا کاوه پیشه

کارشناسی علوم سیاسی

۰ارتباط ۲مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
آرایشگر
اموزشگاه میخک نقره ای
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رباط کریم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رباط کریم
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی علوم سیاسی
تجارب کاری
۱۳۷۵ اکنون
آرایشگر
اموزشگاه میخک نقره ای
دیپلم قدیم ارایشگری
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات