احسان حسنی

احسان حسنی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مدیر فروش هایپر مارکت
پدیده
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۷۸ - ۱۳۸۲
کارشناسی مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
مدیر فروش هایپر مارکت
پدیده
دلیل اتمام کار مشکلات شرکت پدیده
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات