علی حسین زاده

علی حسین زاده

هنر

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه هنر
تحصیلات
دانشگاه هنر
۱۳۷۳ اکنون
کارشناسی ارشد گرافیک طراحی لباس
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات