فرخ میرزائی

فرخ میرزائی

دیپلم مهندسی مکانیک خودرو

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | اسلام شهر
راننده کامیون
قاسم ایران
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم مهندسی مکانیک خودرو
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
راننده کامیون
قاسم ایران
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات